Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu

❄️Zimné výpredaje sú v plnom prúde. Využite zľavy 30% - 70% na outdoor a lyžiarske vybavenie. Prehliadnuť

Pinguin - Predĺžená záruka

Záruka

Na produkty PINGUIN sa vzťahuje zákonná záruka v dĺžke 24 mesiacov (podľa § 620 Občianskeho zákonníka). Záručná doba každého tovaru začína plynúť okamihom, keď kupujúci prevezme vec od predávajúceho (§ 621 Občianskeho zákonníka - zákona č. 40/1964 Zb. V znení noviel, ďalej len OZ).

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním (§ 619 OZ). To znamená, že predávajúci poskytuje dvojročnú záruku iba na vady. Vadu výrobku nemožno zamieňať s jeho životnosťou. Reklamovať nemožno závadu, ktorú ste spôsobili vlastným zavinením, napr. Mechanické poškodenie.

Predĺžená záruka

Pretože neustále zvyšujeme kvalitu svojich výrobkov, na vybrané produkty, označené štítkom "Predĺžená záruka" poskytujeme novo službu Predĺžená záruka, v dĺžke trvania, uvedené na štítku konkrétneho produktu.

Definícia Predĺžené záruky:

 • Predĺžená záruka spočíva v predĺžení bezplatnej servisnej opravy niektorých výrobkov nad rozsah zákonnej záruky tj. 24 mesiacov.
 • Predĺžená záruka je služba, ktorú sa poskytuje bezplatný servis nutný na odstránenie všetkých závad výrobku spôsobených chybným materiálom alebo chybou výroby, ku ktorým dôjde pri bežnom používaní, prejaví sa a sú uplatnené v dobe platnosti predĺženej záruky.
 • Predĺženú záruku poskytujeme u produktov u ktorých je táto Predĺžená záruka označená na webových stránkach výrobcu (www.pinguin.cz), v dĺžke trvania uvedené na štítku konkrétneho produktu.

Uplatnenie Predĺžené záruky

Definícia závady tovaru, pri ktorej je možné uplatniť Predĺženú záruku:

jedná sa o závadu výrobku, ak bol používaný v zhode s návodom na použitie a spôsobom, ktorý zodpovedá normálnemu používanie výrobku.

Predĺžená záruka sa nevzťahuje na opotrebenie výrobku spôsobené jeho obvyklým používaním.

Predĺžená záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru vzniknuté:

 • mechanickým poškodením tovaru
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené
 • zanedbaním starostlivosti o tovar
 • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými na visačke výrobku
 • prevedením nekvalifikovaného zásahu či opravou tovaru mimo servis PINGUIN
 • tovar, ktorý bol upravovaný podľa požiadaviek zákazníka či samotným zákazníkom, ak vznikla vada v dôsledku tejto úpravy
 • tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

Pre uplatnenie služby Predĺženej záruky musí kupujúci s reklamovaným tovarom doručiť kópiu nákupného dokladu obsahujúci dátum nákupu produktu.

Pre tovar zakúpený na e-shope www.pinguin.cz možno Predĺženú záruku uplatniť výhradne:

 • zaslaním chybného tovaru na adresu: Activent 365 s.r.o., Běloveská 187, 547 01, Náchod

Spôsob odstránenie vád

Predávajúci zaručuje kupujúcemu odstrániť vadu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia Predĺžené záruky a to bezplatnou opravou výrobku.

Počet uplatnenia nárokov na odstránenie vád tovaru v čase Predĺžené záruky nie je obmedzený. Predĺžená záruka sa nepredlžuje o dobu, po ktorú bol výrobok v oprave.

Prenesenie záruky

Prenesenie platnosti Predĺženej záruky na tretiu osobu na dobu, ktorá zostáva do konca jej pôvodnej platnosti je možné. Aj v tomto prípade je ale nutné s reklamovaným tovarom doručiť kópiu nákupného dokladu obsahujúci dátum nákupu produktu.

Ukončenie Predĺžené záruky

Predĺžená záruka končí posledným dňom súčtu zákonnej a predĺženej záruky.