Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu

Nemám záujem o zľavy a propagačné akcie, chcem skryť lištu.

Zásady spracovania osobných údajov

vydané internetovým obchodom pre predaj tovaru https://www.4camping.sk  prostredníctvom spoločnosti ForCamping s.r.o., so sídlom Veselská 699, Letňany, 199 00 Praha    9, IČO: 24295825, zapísaná na Mestskom súde v Prahe pod sp. zn. C 194007, zastúpená Jaroslavom Skalkom, konateľom, ktorá je tiež správcom osobných údajov (ďalej  len „my“ alebo „správca“). 

Cieľom tohto dokumentu bude oboznámiť Vás so všetkými informáciami, ktoré sa týkajú spracovania Vašich Osobných údajov. Odporúčame Vám, aby ste si tieto zásady spracovania Osobných údajov prečítali. Ak budete mať akékoľvek otázky ohľadne spracovania Vašich Osobných údajov, prosím, kontaktujte nás na e-mail objednavky@forcamping.cz, na tel. číslo +420 773 688 5 38 alebo poštou na vyššie uvedenú adresu.

Spracovávame Vaše Osobné údaje zo zákonom stanovených dôvodov, za účelom plnenia zmluvy alebo na základe nášho oprávneného záujmu. Ak nejde o spracovanie Osobných údajov ani v jednom z týchto troch uvedených dôvodov, potom si vyžiadame Váš súhlas. Dbáme na to, aby Vaše Osobné údaje boli spracovávané v súlade s následujúcimi zásadami:

 • rozumné medze, to znamená, že Vaše Osobné údaje používame v nevyhnutnom rozsahu pre splnenie účelu, za akým sú poskytované;
 • transparentnosť, inými slovami Vás vopred informujeme, aké Osobné údaje spracovávame, prečo, aký dlhý čas a komu Vaše Osobné údaje predávame; a
 • bezpečnosť, vždy pracujeme s technológiami a internými postupmi tak, aby Vaše Osobné údaje boli v bezpečí; samozrejmosťou je, že naše vnútorné nastavenia sledujeme, hodnotíme a prijímame v súladu s vývojom moderných technológií.  

 

Pre lepšiu prehľadnosť a orientáciu sú nižšie uvedené pojmy, ktoré sa v týchto zásadách často opakujú. 

E-shop

internetový obchod prevádzkovaný správcom, dostupný na https://www.4camping.sk

GDPR

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679;

Obchodné oznámenie

spravidla e-mailová správa alebo sms odoslaná Užívateľovi za účelom propagácie obdobných výrobkov a služieb; 

Objednávka

dokončená transakcia zákazníkom stlačením príslušného tlačidla DOKONČIŤ OBJEDNÁVKU“ s úmyslom zákazníka uzavrieť kúpnu zmluvu;

Osobné údaje

akékoľvek informácie o Užívateľovi, na základe ktorých ho možno priamo či nepriamo identifikovať;

Užívateľ

fyzická osoba, na ktorú sa vzťahujú Osobné údaje, najčastejšie pôjde o zákazníka alebo o potenciálneho zákazníka, prípadne užívateľa našich webových stránok, označovaný aj ako „Vy“;

Spracovateľ

vykonáva činnosti spracovania Osobných údajov na základe zmluvy alebo iného poverenia pre správcu;

Spracovanie Osobných údajov

je akákoľvek operácia alebo súbor operácií s Osobnými údajmi alebo súbormi Osobných údajov, ktorá je vykonávaná pomocou či bez pomoci automatizovaných postupov, ako je zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štrukturovanie, uloženie, prisposobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovanie, obmedzenie, výmaz alebo zničenie;

Zvláštna kategória Osobných údajov

také Osobné údaje, ktoré vypovedajú o rasovom či etnickom pôvode, politických názoroch, náboženskom vyznaní či filozofickom presvedčení, členstve v odboroch, zdravotnom stave či o sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii fyzickej osoby. Za zvláštnu kategóriu údajov sú považované i genetické a biometrické údaje, ak sú spracovávané za účelom jedinečnej identifikácie fyzickej osoby.

 

1. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVÁME, AKO ICH ZÍSKAVAME, ZA AKÝM ÚČELOM A AKÝ ČAS ICH UCHOVÁVAME ?

1.1. Spracovávame o Vás tieto Osobné údaje: 
 • meno a priezvisko 
 • kontaktné údaje (najmä e-mail, telefónne číslo)
 • fakturačné údaje a bankové spojenie (údaje nevyhnutné na vedenie účtovníctva a realizáciu platieb za tovar)
 • poznámka k Objednávke
 • informácie, ktoré nám poviete v rámci komunikácie s nami (najmä sa bude jednať o Vaše otázky a odpovede na Vaše otázky, komunikácia s Vami)
 • login k užívateľskému účtu a správanie v uživateľskom účte (najmä údaje vyplnené Užívateľom v užívateľskom účte, nákupná história, čas registrácie, dátum poslednej aktualizácie profilu)
 • Vami pridané komentáre k našim príspevkom na sociálnych sieťach (najmä Facebook, Instagram, Tik Tok, LinkedIn, YouTube), ako aj meno (prezývka) Vášho profilu na týchto sociálnych sieťach a Vami verejne prístupné informácie na Vašich profiloch
 • IP adresa
 • cookies
1.2. Nespracováváme zvláštnu kategóriu osobných údajov. 

 

2. AKÝM SPÔSOBOM SPRACOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

2.1. Všeobecne k dobe Spracovanie osobných údajov.

Vaše osobné údaje spracovávame v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania kúpnej zmluvy a ďalej po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúci zo zmluvného vzťahu medzi Vami a nami a možného uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (napr. uplatnenie práv z chýb tovaru v rámci reklamácie) , uplatnenie záruky na tovar a pod.).

 

3. ZA AKÝM ÚČELOM SPRACOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

3.1. Webové stránky E-shopu.

Spracovávame tiež informácie o tom, kedy navštívite a prezeráte si naše webové stránky. Tieto informácie môžu zahŕňať napr. IP adresu, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o Vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení Vášho jazyka. Tiež môžeme nahliadnuť do histórie Vášho správania na webových stránkach, napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý ponúkaný tovar je Vám zobrazený. Informácie o Vašom správaní na webe sú však z dôvodu Vášho maximálneho súkromia anonymizované.

 Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu či obdobného prístroja, môžeme spracovávať aj informácie o Vašom mobilnom zariadení (dáta o Vašom mobilnom telefóne a pod.)

Tieto dáta môžeme zhromažďovať ako súčasť protokolu alebo pomocou súborov cookies alebo iných technológií na sledovanie. Pravidlá pre používanie súborov cookies a ďalších technológiách na sledovanie je podrobnejšie popísané v našom poučení o cookies.

3.2. Registrácia, zriadenie užívateľského účtu.

Poskytujete nám dobrovoľne Osobné údaje zriadením užívateľského účtu v E-shope a ich následnou aktualizáciou. Vďaka zriadeniu užívateľského účtu môžete využívať výhody, ktoré vernostný program prostredníctvom užívateľského účtu ponúka.

3.3. Plnenie zmluvného vzťahu.

Zákonným dôvodom pre Spracovanie osobných údajov je plnenie kúpnej zmluvy, resp. riadne vybavenie Objednávky as tým súvisiace povinnosti.

3.4. Zlepšenie poskytovania našich služieb, propagácia tovaru.

Môžeme spracovávať Osobné údaje z verejne dostupných zdrojov, našich zmluvných partnerov a vzájomne ich kombinovať s Osobnými údajmi, ktoré nám sú dobrovoľne poskytované. Prijímame opatrenia, aby sme zaistili, že tretie strany sú zo zákona oprávnené, aby nám tieto informácie poskytli. Napr. sa bude jednať o demografické informácie, IP adresy a cookies súbory. Dôvodom je zlepšenie poskytovania našich služieb a propagácia nášho tovaru.

3.5. Personalizovaná reklama.

Spolupracujeme s tretími stranami, aby sme spravovali a zobrazovali našu reklamu na webových stránkach tretích osôb.

3.6. Súťaže a ďalšie propagačné akcie.

Na našich webových stránkach alebo prostredníctvom sociálnych sietí môžeme vykonávať prieskumy, organizovať súťaže alebo iné propagačné akcie. Vaša účasť v našich propagačných akciách je dobrovoľná. V rámci týchto prieskumov, súťaží a propagačných akcií od Vás môžeme žiadať Osobné údaje, napr. meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailovú adresu, užívateľské meno a podobné údaje. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, použijeme na správu týchto propagačných akcií alebo aj za iným účelom, pokiaľ je to uvedené v podmienkach konkrétnej propagačnej akcie.

3.7. Sociálne siete.

Máme profil na Youtube, Instagram, Tiktok Facebook a LinkedIn. Všetky informácie, oznámenia alebo materiály, ktoré sú prostredníctvom platformy sociálnych médií poskytované, sú poskytované aj podľa zásad spracovania osobných údajov týchto platforiem. Ochrana osobných údajov je riešená separátne v rámci každej zo spomínaných platforiem.

3.8. Komunikácia so zákazníckou podporou alebo iné otázky.

Pokiaľ ste nás kontaktovali cez chatbot, e-mailom, zavolali ste nám, alebo nás oslovili na sociálnych sieťach, potom Vaše osobné údaje spracovávame pre účel vybavenia dotazu.

3.9. Obchodného oznámenia (newsletter).

Obchodné oznámenie môžeme posielať na základe nášho oprávneného záujmu propagovať náš tovar a služby zákazníkom, kým sa sami z odberu obchodných oznámení neodhlásia. To umožňuje jednoduché kliknutie v každom obchodnom oznámením, ktoré zasielame formou e-mailu. Na základe nášho oprávneného záujmu propagovať náš tovar a služby môžeme využiť aj telefónne číslo registrovaného užívateľa za účelom šírenia obchodného oznámenia formou SMS. V takom prípade sa môže užívateľ z odberu SMS odhlásiť krátkou správou na e-mail: objednavky@forcamping.cz.  

Obchodné oznámenie zasielame na základe nášho oprávneného záujmu aj tým, ktorí nie sú našimi zákazníkmi, ale registrovali sa do Vernostného programu. Zasielanie zľavových kupónov e-mailom je jednou zo základných predpokladov a výhod Vernostného klubu. V procese registrácie môžete zvoliť “Nesúhlasím so zasielaním newslettera”, alebo sa ohlásiť pomocou kliknutia v pätičke zaslaného e-mailu.

Proti spracovaniu Vašich osobných údajov na základe našich oprávnených záujmov môžete kedykoľvek vniesť námietku (bližšie v časti venujúcej sa Vašim právam). Pokiaľ sa zaregistrujete do nášho newslettera, budeme Vám posielať zaujímavé informácie a ponuky na propagáciu nášho tovaru a služieb na základe Vami udeleného súhlasu.

3.10. Hodnotenie zákazníkov.

Môžete sa podeliť o svoje skúsenosti s nákupom a posúdiť jednotlivé tovary v sekcii Recenzie na našich webových stránkach. Na vyhodnocovanie Vašej spätnej väzby týkajúcej sa jednotlivého zakúpeného tovaru môžeme využiť iných spracovateľov.

3.11. Platba kartou.

Pokiaľ nám zadáte údaje o svojej kreditnej karte, nemáme prístup ku kompletným údajom. Vieme len, že platíte kartou a údaje o karte spracovávajú príjemcovia týchto údajov, ktorí pre nás platbu sprocesujú.

 

4. ZHRNUTIE DÔVODOV A ÚČELOV NA SPRACOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Chápeme, že je niekedy pre Vás ťažké sa prehrýzť množstvom textu venujúcemu sa ako, prečo spracovávame Vaše Osobné údaje a kde ich získavame.

 4.1. Zoznam našich spracovateľov:

Účtovníctvo

Kodap

Webhosting, prevádzka webu, cloudové úložisko

Shopio,

Zákaznícka podpora, vybavenie otázky alebo sťažnosti

Facebook messenger, Spinoco

Newsletter (priamy marketing)

Ecomail, Mautic

Bežná analýza návštevnosti webových stránok a vyhodnotenie kampaní

Marketing

Google Analytics, Luigi’s Box, Roivenue Lynt 

Facebook, Youtube, Google Ads, Microsoft Ads, Sklik, Adform, Luigi’s Box, VIV Networks

Sociálne siete

Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin 

Spracovanie a zaslanie vašej objednávky, prípadné reklamácie

Shopio, Česká pošta, Zásilkovna, Balíkobot

Platobné brány

Hodnotenie spokojnosti zákazníkov

Comgate, Twisto, Apple Pay, Google Pay

Heureka, Facebook, Zbozi.cz, hledejceny.cz, Google

 

4.2. Aby sme Vám poskytli rýchlo a prehľadne základné údaje o spracovaní Vašich Osobných údajov, zhrnuli sme všetko v tejto prehľadnej tabuľke:

O ktoré Osobné údaje sa jedná

Účel spracovania Osobných údajov

Zákonný dôvod na spracovanie Osobných údajov

Doba spracovania

meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresu pre doručovanie a informácie o objednanom tovare

Vybavenie Objednávky, vedenie užívateľského účtu, zákaznícka podpora v súvislosti s Objednávkou

Plnenie zmluvy

Po dobu trvania zmluvného vzťahu zákazníka s nami

fakturačné údaje, bankové spojenie a informácie o objednanom tovare

Vedenie účtovníctva

Plnenie zmluvy a plnenie zákonnej povinnosti

Daňové doklady po dobu 15 let

meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo zákazníka, údaje o uzavretej kúpnej zmluve, nevyhnutné údaje o platbách

Vybavenie reklamácie alebo sťažnosti

Plnenie zákonnej povinnosti

Po dobu trvania zmluvného vzťahu zákazníka s nami a následne po dobu 4 rokov od jeho ukončenia

meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo zákazníka

Priamy marketing (najmä zasielanie newsletterov zákazníkom)

Oprávnený záujem na propagácii podobných služieb

Súhlas so zasielaním obchodných oznámení

4 roky od posledného aktívneho prezretia newslettera alebo posledného nákupu, pokiaľ sa z odberu neodhlásite skôr

pseudo anonymizované identifikátory registrovaných užívateľov,

IP adresa

Bežná analýza návštevnosti webových stránok, zabezpečenie našich webových stránok, odhaľovanie chýb servera a prevencia podvodov a útokov na server

Oprávnený záujem

Konkrétna doba uloženia pri súbore cookies sa líši podľa konkrétneho druhu cookie súborov

meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo

Odpoveď na správu zaslanú cez chatbot, e-mail alebo sociálne siete

Súhlas so spracovaním za účelom vybavenia otázky

Po vybavení Vašej otázky budú Osobné údaje vymazané, to neplatí v prípade, že sa stanete naším zákazníkom

meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo potenciálnych zákazníkov, IP adresy, cookies a ďalšie technické identifikátory

Marketing a propagácia našich webových stránok, účasť v súťaži

Súhlas

Po dobu trvania súhlasu, doba uloženia cookies sa môže líšiť v závislosti od druhu cookies

meno, priezvisko, e-mail zákazníka a informácie o objednanom tovare

Poskytnutie e-mailu zákazníka tretej strane za účelom hodnotenia spokojnosti zákazníkov

Oprávnený záujem

Po dobu trvania zmluvného vzťahu zákazníka s nami a následne po dobu 4 rokov od jeho ukončenia

5. NAŠE POVINNOSTI Z POHĽADU ÚČTOVNÍCTVA A DANÍ

Vezmite prosím na vedomie, že rad Osobných údajov spracovávame z dôvodov, z ktorých sme k tomu zo zákona povinní. Máme povinnosť archivovať účtovné doklady a účtovné záznamy (faktúry) po dobu 5 rokov začínajúcich koncom účtovného obdobia, ktorého sa týkajú. Máme tiež povinnosť uchovať faktúru po dobu 3 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť súvisiaca s faktúrou. Faktúra obsahuje nasledujúce Osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailovú adresu, fakturačnú adresu, či inú identifikáciu Užívateľa a podrobnosti o zakúpenom tovare.

Prosím ďalej vezmite na vedomie, že máme povinnosť archivovať daňové doklady po dobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo. Daňový doklad obsahuje nasledujúce Osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailovú adresu, fakturačnú adresu, či inú identifikáciu Užívateľa a podrobnosti o zakúpenom tovare a/alebo poskytnutých digitálnych službách.

 


6. AKÉ SME PRIJALI OPATRENIA NA OCHRANU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

6.1. Technické opatrenia.

Prijali sme a zaväzujeme sa udržiavať vhodné technické opatrenia s prihliadnutím na stav techniky, náklady na vykonanie, povahu, rozsah, kontext a účely spracovania Osobných údajov i na rôzne pravdepodobné a rôzne závažné riziká pre Užívateľa, a to vo všetkých oblastiach, kde dochádza k Spracovaniu osobných údajov (najmä prevádzka webových stránok, prevádzka E-shopu, zamestnanecká agenda, komunikácia so zákazníkmi). Medzi prijaté technické opatrenia patria:

 • pravidelné zálohovanie dát Užívateľa
 • aktualizácia antivírusových softvérových systémov
 • prístupové heslá do informačných systémov (kde budú Osobné údaje spracované) a oprávnenia na prístup sú kontrolované na úrovni jednotlivcov
6.2 Organizačné opatrenia.
 • Prijali sme a zaväzujeme sa udržiavať nasledujúce opatrenia:
 • naši zamestnanci, ktorí majú prístup k Osobným údajom, sú zaviazaní mlčanlivosťou
 • naši zamestnanci sú oboznámení s pravidlami bezpečnej práce na pracovných zariadeniach vrátane princípu ochrany Osobných údajov


7. KEDY PREDÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE TRETÍM STRANÁM?

Vaše Osobné údaje môžu byť odovzdané našim obchodným partnerom (Spracovatelia) alebo iným tretím osobám, ak to vyžaduje zákon.

7.1. Spracovatelia.

Používame iba preverených Spracovateľov, s ktorými máme uzatvorenú písomnú zmluvu, a ktorí nám poskytujú minimálne rovnaké záruky ako my Vám. Ide iba o Spracovateľov, ktorí sú z Európskej únie, prípadne do krajín, ktoré boli vyhlásené a uznané za bezpečné, alebo do krajín s ktorými máme uzavreté štandardné zmluvné doložky v súlade s čl. 46 GDPR a ktorí poskytujú Vašim Osobným údajom porovnateľnú úroveň ochrany ako v prípade použitia GDPR a slovenských právnych predpisov. Všetci títo naši Spracovatelia sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a nesmú využiť poskytnuté Osobné údaje na žiadne iné účely, než na ktoré sme ich sprístupnili v súlade s tými zásadami. Konkrétne Spracovatelia sú uvedení vyššie. Na Vaše vyžiadanie uvedieme podrobnosti týkajúce sa každého jednotlivého dôvodu a účelu Spracovania Osobných údajov. V prípade potreby nás kontaktujte na e-mail objednavky@forcamping.cz. 

7.2. Zákonné povinnosti.

Osobné údaje môžeme okrem Spracovateľa odovzdať tretím osobám, ak to vyžaduje zákon alebo v reakcii na zákonné požiadavky orgánov verejnej moci či na vyžiadanie súdu v súdnych sporoch.


8. AKÉ MÁTE PRÁVA?

8.1. Ako nás môžete kontaktovať?

Emailom na objednavky@forcamping.cz alebo na adresu nášho sídla.

8.2. Kedy Vašu otázku vybavíme?

Odpovieme Vám najneskôr do jedného mesiaca. Ak by poskytnutie informácií ohrozilo súkromie iných osôb, alebo by poskytnutie bolo neprimerané rizikám či nákladom na ich poskytnutie, je možné, že vám nebudeme môcť vyhovieť. Aby sme vašu žiadosť lepšie vybavili, je možné, že si od vás budeme potrebovať overiť vašu totožnosť. V prípade opakovanej žiadosti bude správca oprávnený za kópiu Osobných údajov účtovať primeraný poplatok.

Právo na prístup

potvrdenie, či spracovávame vaše osobné údaje

informácie o účeloch spracovania, kategóriách osobných údajov, príjemcoch, ktorým sú sprístupnené, dobe spracovania, o existencii práva požadovať od správcu realizáciu jednu z nižšie uvedených práv

v prípade, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb aj kópiu osobných údajov.

Právo na opravu 

požiadať o opravu nepresných osobných údajov

niektoré údaje môžete opraviť vo svojom užívateľskom profile

Právo na výmaz

pokiaľ neexistuje iný dôvod, prečo tieto údaje ďalej spracovávať, potom vami požadované údaje vymažeme alebo úplne zanonymizujeme

Právo na obmedzenie spracovania

pokiaľ máte za to, že údaje spracovávame nesprávne - či už sa jedná o dôvody spracovania alebo jeho rozsah, dajte nám prosím vedieť

Právo na oznámenie opravy, výmazu alebo obmedzenia spracovania

v prípade, že nás kontaktujete so žiadosťou, budeme vás informovať o výsledku, ibaže by to bolo nemožné (napr. e-mailová adresa, z ktorej ste nám napísali už nefunguje)

Právo na prenositeľnosť

môžeme vaše údaje, ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, poskytnúť na vašu žiadosť inému správcovi

Právo vzniesť námietku

ak spracovávame vaše údaje z oprávneného záujmu (napr. posielanie newslettera zákazníkom)

je na nás, aby sme svoj oprávnený záujem preukázali, pokiaľ vám dáme za pravdu, prestaneme toto spracovanie vykonávať

Právo na odvolanie súhlasu

zmenili ste názor? Nevadí, napíšte nám. Spracovanie týkajúce sa marketingových a obchodných účelov je možné odvolať úplne kedykoľvek.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

nechcete, aby sa o vás rozhodovalo pomocou počítača? Úplne to chápeme, preto toto spracovanie nevykonávame.

 

9. ZÁVER 

Tieto Zásady spracovania Osobných údajov môžu byť zmenené iba písomne. O tom budú Užívatelia informovaní prostredníctvom našich webových stránok.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa našich Zásad spracovania Osobných údajov sa na nás prosím kontaktujte na e-mail objednavky@forcamping.cz.  


Pokiaľ budete nespokojní, potom môžete kedykoľvek podať podnet alebo sťažnosť na Úrad pre ochranu Osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice (viac na https://www.uoou.cz/)


Tieto zásady ochrany Osobných údajov sú účinné od 15. 4. 2022.