Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu

Nemám záujem o zľavy a propagačné akcie, chcem skryť lištu.

OBMEDZENÁ DOŽIVOTNÁ ZÁRUKA-Thermarest

Cascade Designs Ltd zaručuje pôvodnému vlastníkovi, že v rámci zamýšľaného použitia a údržby bude zakúpený výrobok bez vád materiálu a spracovania počas životnosti výrobku. Každá karimatka je počas výrobného procesu 4× testovaná, než je zabalená a expedovaná. Z tohto dôvodu má zákazník istotu, že karimatka nemôže byť poškodená a výrobok je po zakúpení v bezchybnom stave pripravený na použitie. Žiadna záruka na vady materiálu a spracovania nebude platiť, pokiaľ tovar bol:

1. akýmkoľvek spôsobom upravený

2. používal sa na účely, ktoré sú v rozpore s uvedeným použitím či určením

3. bol nesprávne udržiavaný

Záruka sa ďalej nevzťahuje na prípady, keď vlastník:

1. nedodržal pokyny a upozornenia uvedené v návode na používanie

2. produkt používal nesprávnym, násilným alebo nedbalým spôsobom

Počas záručnej doby budú originálne súčasti produktu, na ktorých Cascade určil vadu materiálu alebo spracovania, opravené alebo vymenené za nové, čo je jediná náhrada vlastníkovi. Cascade si vyhradzuje právo vymeniť akýkoľvek produkt, ktorého výroba už bola ukončená, za produkt nový s porovnateľnou cenou a funkciou. Vrátený produkt, označený ako neopraviteľný, sa stáva majetkom spoločnosti Cascade a nebude vrátený. Karimatky staršie ako dva roky môžu byť vymenené za karimatky s kozmetickou chybou (tvaru, spracovania, materiálu).

Záruka sa nevzťahuje na:

bežné opotrebenie, oder, nevhodné použitie, úpravy, násilné použitie, rozoberanie alebo nesprávne umývanie a sušenie. Táto záruka sa ďalej nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnou a nedostatočnou údržbou, nepravidelným čistením, nehodami, dlhodobým vystavením UV žiareniu alebo prirodzeným starnutím a rozkladom niektorých materiálov za dlhú dobu.

Uplatnenie obmedzenej doživotnej záruky:

pre využitie obmedzenej doživotnej záruky je nutné predložiť doklad o nákupe.