Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu

Nemám záujem o zľavy a propagačné akcie, chcem skryť lištu.

All Mighty Guarantee Osprey

Čo to znamená?

 • „Doživotná výhoda“ nie je zárukou za akosť v zmysle ust. § 2113 a násl. zák. č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka, ale výhodou pre zákazníka poskytnutou nad rámec právnych predpisov stanovených 24-mesačnou zárukou za akosť. Výhoda spočíva v posúdení poškodenia a jeho príčine zo strany Osprey. V prípade zistenia zodpovednosti Osprey za poškodenie, bude postupované nižšie uvedeným spôsobom. Posúdenie je výlučne v kompetencii Osprey.
 • Vzťahuje sa na všetky batohy značky Osprey zakúpené kdekoľvek na celom svete.
 • Táto výhoda je priznaná len na poškodenie spôsobené výlučne vadou materiálu a výrobnou vadou po dobu rozumnej životnosti batohu a pri jeho riadnom používaní k tomu, na čo bol určený.
 • „Doživotnú výhodu“ nemožno uplatniť na ostatné poškodenia, najmä na vady spôsobené mechanicky, neodborným zaobchádzaním, bežným opotrebovaním, na poškodenie, ktoré vzniklo pri transporte leteckou spoločnosťou apod.
 • Na „doživotnú výhodu“ sa nevzťahuje žiadny zákonom stanovený časový limit na jej vybavenie. Ale budeme sa samozrejme snažiť o čo jej najrýchlejšie vybavenie. 
 • Na „doživotnú výhodu“ Osprey neexistuje právny nárok a nie je vymáhateľná.

Ako to funguje?

 • Žiadosť o doživotnú výhodu môžete uplatniť v spoločnosti Outdoor Concept a. s., ktorá je distribútorom značky Osprey pre ČR a SR. Kontaktujte, prosím, emailom na adresu:
  reklamace@outdoorconcept.cz. Obdržíte formulár, kde detailne vyplníte popis problému a priložíte fotky poškodenej časti.
 • Vašu žiadosť posúdi distribútor v spolupráci s výrobcom Osprey a potom sú tieto možnosti:

1. Ak výrobca vyhodnotí, že ide o poškodenie spôsobené bežným obnosením, utrhnutím, roztrhnutím, zlým zaobchádzaním, zlým použitím, nehodou alebo prekročením rozumných očakávaní od životnosti výrobku: nejde o výrobnú vadu ani o vadu materiálu. Vaša žiadosť bude zamietnutá.

V prípade, že je vada opraviteľná, bude Vám ponúknutá oprava v rozumnej cenovej výške. Opravy vykonáva len výrobca Osprey Europe UK, ktorému batoh odosielate na svoje náklady. 

2. Ak ide o poškodenie spôsobené výlučne vadou materiálu či výrobnou vadou, Vaša žiadosť bude prijatá.

Ak je vada opraviteľná, odosielate batoh na svoje náklady výrobcovi Osprey Europe UK, ktorý Vám batoh zadarmo opraví. Adresa:

Guarantee Department
Osprey Europe Ltd
Talon House
Aston Way, Poole, Dorset
BH12 4FE
United Kingdom
Email: guarantee@ospreyeurope.com
Tel: +44 (0) 1202-413 920

Ak je vada neopraviteľná, bude Vám ponúknutá výmena za nový batoh. Ak sa tento model už nevyrába, bude Vám ponúknutý iný model v rovnakej alebo obdobnej hodnote. Výmena bude uskutočňovaná v spolupráci so spoločnosťou Outdoor Concept a. s.. Po dohodnutí výmeny odosielate batoh na svoje náklady na adresu:

Outdoor Concept a. s.
Americká 54
301 00 Plzeň
Tel: 379 200 614
Email: reklamace@outdoorconcept.cz


Batoh, prosím, neposielajte skôr, než k tomu budete vyzvaní!! Batohy obdržané bez vyzvania nebudeme akceptovať, budú Vám vrátené na Vaše náklady či môže dôjsť k ich strate.

 • Pri uplatnení doživotnej výhody nevzniká nárok na vrátenie peňazí ani na doplatenie prípadného rozdielu kúpnych cien, ak si vyberiete lacnejší batoh.
 • Pozor, Osprey ani Outdoor Concept a.s. nenesú zodpovednosť za stratu batohu pri jeho preprave. Preto vždy použite na prepravu batohu prepravnú spoločnosť, ktorá Vám poskytne číslo zásielky.
 • Prosím, nezabudnite vždy vyčistiť batoh pred jeho odoslaním! Osprey ani Outdoor Concept a. s. neprijmú batoh ani iný produkt, ktorý je silno znečistený alebo zapácha.

Výber správnej veľkosti obuvi

Ďalšie informácie k produktom

Ako na výber správnej veľkosti obuvi vám v tomto článku poradí 4camping.

Certifikácia podľa normy EN 13537

Ďalšie informácie k produktom

Údržba a praktické rady Zulu

Ďalšie informácie k produktom

Vyberáme pre vás

70,06  (25.92 %) od 51,90 

Porovnať

148,04  (14.96 %) 125,90 

Porovnať

275,00  (30.58 %) od 190,90 

Porovnať

112,00  (25.09 %) od 83,90 

Porovnať

167,00  (30 %) od 116,90 

Porovnať

49,00  (59.2 %) 19,99 

Porovnať

143,00  (16.15 %) 119,90 

Porovnať

Detský batoh Boll Roo 12l

45,00  (15.78 %) 37,90 

Porovnať